Jste chráněn/a proti výpovědi, jestliže jste se vrátil/a po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání a Vašemu dítěti ještě nejsou 3 roky?

pravni_poradenstvi7

Ne, v tomto případě není zaměstnankyně/zaměstnanec chráněn proti výpovědi. Z ustanovení § 53 odst. 1 písm. d)  zákoníku práce vyplývá, že se zakazuje dát výpověď zaměstnanci v ochranné době, což je v našem případě tehdy,  kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Pokud tedy matka nebo otec nastoupí do zaměstnání dříve, nebo čerpají rodičovskou dovolenou ve zkráceném režimu, proti výpovědi  po nástupu do zaměstnání  chráněni nejsou, i když dítěti ještě nejsou tři roky.

V případě, že matka (otec) výpověď dostane, může se vrátit na rodičovskou dovolenou. Výpovědní lhůta se přeruší, po dobu čerpání rodičovské dovolené nepoběží a doběhne po skončení rodičovské dovolené.