e-Learning

Mateřská dovolená může v mnohých případech znamenat nejen přerušení práce, zastavení nebo ukončení kariérního růstu, ale i stížení návratu do práce.  V takovém případě Vám nabízíme možnost sebevzdělávání prostřednictvím internetu, e-Learningu. Tato forma studia umožňuje studovat dle individuálních potřeb a možností (je možné využít např. chvilky spánku Vašeho dítěte, kdy se můžete věnovat sobě a svému profesionálnímu růstu). V kurzech dochází k ověření a fixaci znalostí pomocí cvičných testů s automatickým vyhodnocením a okamžitou zpětnou vazbou. Jedním z interaktivních prvků je i možnost poslat dotaz přímo na lektora kurzu.

V nabídce najdete tyto kurzy: