Kariérní poradenství

„I cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem.“ (Lao-C)

Management mateřské a rodičovské dovolené u zaměstnavatele

Co může nabídnout zaměstnavatel

Nechceme přijít o zaměstnance, do kterých jsme vložili prostředky

Prorodinné aktivity zakotveny v etickém kodexu podniku

Metodika návratu

 • Průběžná spolupráce (firemní akce)
 • Adaptační programy
 • Postupné navrácení do práce (DPP, DPČ)
 • Flexibilní úvazky
 • Vzdělávání (udržení a růst odbornosti např. pomocí e-learningu)
 • Zaangažování otců do výchovy (dovolená navíc při narození apod.)
 • Firemní angažovanost (firemní školky, příspěvky na hlídání, firemní tábory pro děti)
 • Dny otevřených dveří pro děti (dítě se seznámí s místem a lidmi, kde rodič pracuje a případný pocit osamocení dokáže lépe pochopit – proč jde máma do práce)
 • Intranet – diskusní fórum, (informace pro zaměstnance rodiče - změny ve společnosti, časopisy s odbornou tématikou přímo do schránky)
 • Interní analýza současného stavu (míra přesčasů, čerpání nemocenské, apod.)
 • Finanční benefit (proplácení např. 0,5 dne volna na péči o dítě, v první školní den nebo při vysvědčení apod.)
 • Školení pro HR pracovníky v oblasti rovných příležitostí

Management mateřské a rodičovské dovolené u potencionálního zaměstnance

Jak může být připraven zaměstnanec

Koučink osobního růstu rodiče vzhledem k pracovním možnostem

Aktivní seberozvojový postoj

Průběžné začleňování se do pracovního kolektivu

 • Zamyšlení se nad sebou (znát své silné stránky, své priority a cíle)
 • Příprava již na mateřské dovolené (průběžná spolupráce, angažovanost na projektech, udržení odbornosti)
 • Mimopracovní kontakt s firemním/úředním kolektivem
 • Úzký kontakt se svým zaměstnavatelem (pracovní novinky na pracovišti)
 • Příprava argumentů (znalost zákonných možností, příklady dobré praxe, znalost přínosu odlišných forem závazků)
 • Mít připravené možnosti řešení
 • Prodat rodičovství (kompetence rodič=kompetence zaměstnanec - komunikace, zacíleno na problém, řešení konfliktů, organizační dovednosti, flexibilita, zátěž, emoční inteligence, vedení týmu)
 • Zamyslet se nad efektivitou při hledání nové práce (kolik času tím strávíte, kde a jak hledáte, využití odborných konzultací, využití sociálních sítí, ..)
 • Kurzy/testy (příprava na pracovní pohovor, motivační dopis, CV, IT apod.) – získání certifikátu – možnost většího uplatnění na trhu práce
 • Sebevzdělávání (odborné i osobnostní)
 • Nebát se zeptat a nabízet alternativy možných řešení
 • Uvědomit si vztah zaměstnanec - zaměstnavatel (partnerský vztah)