Komunikační a sebeprezentační dovednosti

5

Ukázka zoom-in-3x

 

Umět vystupovat na veřejnosti, počínat si asertivně a znát alespoň základy rétoriky může být krokem k úspěchu v profesionálním i osobním životě. Kurz se snaží tyto dovednosti přiblížit tak, aby je absolventi mohli aplikovat v praxi. Studijní materiál je doplněn praktickými ukázkami řešení situací.