„Úřad roku Půl na půl“je i Krajský úřad Libereckého kraje

Liberecky_kraj

Jedním z úřadů, který se pravidelně účastní soutěže „Úřad roku Půl na půl“ je i Krajský úřad Libereckého kraje, jehož zkušenosti s procesem návratu zaměstnankyň/zaměstnanců po mateřské/rodičovské dovolené Vám zde předkládáme.

Krajský úřad Libereckého kraje má „Vizi“, která udává směr nejen kvalitě poskytovaných služeb vůči klientům, ale také oblasti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, do které jednoznačně patří problematika slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců úřadu.

Mimo jiné nabízí:

  • Adaptační programy pro zaměstnankyně
  • Flexibilní pracovní úvazky (částečný úvazek, pružná pracovní doba, jiné rozvržení pracovní doby, práce z domova)
  • Motivační benefity (zřízení MŠ, mentoring pro rodiče, rovné odměňování,..)

  Celý dokument k dispozici zde.