Co sleduje personalista aneb fáze selekce

pravni_poradenstvi6

Jestli Vás zajímá, a pokud jste na těchto stránkách, tak určitě ano, co sleduje personalista v rámci pořádaného výběrového řízení, pak to jsou 3 základní věci:

POTENCIÁL + MOTIVACE + CHOVÁNÍ

Pokud se ucházíte o nové pracovní místo, měl/a byste se nejprve zamyslet nad tím, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky, kam směřujete a jakým způsobem si můžete své obzory ještě více rozšířit. Pokud se týká samotného chování, doporučuje se přirozenost Vaší osobnosti. Nepokoušejte se lhát, do lží se člověk lehce zamotá a mnohé informace jsou dobře zjistitelné. Pokud neznáte odpověď na kladenou otázku, přiznejte se. V rámci pohovorů se často záměrně kladou otázky, jejichž odpověď uchazeč o zaměstnání ani znát nemůže. Cílem tohoto dotazování není zjistit případnou informaci, ale naopak Vaše projevy chování, kreativitu nebo reakci na neobvyklé situace (Kolik je v našem městě věží?, Co byste dělali kdyby,…). Je zřejmé, že pokud jsou dva stejní uchazeči (stejné vzdělání, charakteristiky, apod..), ve většině případů vybere personalista toho, který je ve svém projevu přirozenější.

Fáze selekce, v tomto případě myšleno fáze výběru uchazeče, které v rámci výběrového řízení existují jsou:

1.    Motivační dopis, životopis (CV)

 • Musí upoutat (personalista má většinou na jeden životopis 20s.)
 • Stručný a zajímavý
 • Vždy specifický pro konkrétní pozici
 • Důležité informace vložit na začátek a na konec
 • Historické informace maximálně v rozpětí 5ti let (informace k pozici může být stará až 10 let)
 • Vrací se pravidlo loajálnosti (ideálně 5-7 let v jedné firmě)

2.    Pohovor

 • Individuální nebo skupinový
 • Odpovídejte pravdivě a stručně
 • Prodejte své zkušenosti na konkrétních příkladech
 • Projevte svou motivaci pro tuto pozici

3.    Assessment centrum (AC)

 • Modelové situace se řeší individuálně nebo skupinově
 • Jedna z nejobjektivnějších metod (odhalí stylizaci, manipulaci,..)

4.    Diagnostické testy

 • Osobnostní způsobilost (typologie osobnosti, temperament, iQ, emoční testy)
 • Pracovní způsobilost (sleduje se odbornost – např. vytvořte tabulku v Excelu)

5.    Ostatní

 • Zdravotní způsobilost (nutná k výkonu určitých typů povolání)
 • Fyzická způsobilost (dle zákona o služebním poměru – bezpečnostní složky – policie apod..)

Zkrátka a dobře, pokud něco chcete dělat pořádně, musíte tomu věnovat nějaký čas a při hledání práce to platí dvojnásob.