Má otec dítěte stejné právo jako matka a může čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení 3 let věku dítěte?

pravni_poradenstvi3

Rodičovská dovolená je upravena v § 196 zákoníku práce

  • K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou.
  • Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
  • Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně, jenom jeden však bude mít nárok na rodičovský příspěvek.
  • Rodiče se mohou na rodičovské dovolené střídat.
  • V žádosti o čerpání rodičovské dovolené by měl rodič uvést, na jak dlouhou dobu (v jakém rozsahu) hodlá tuto dovolenou čerpat. Jinak se má ta to, že ji čerpá v plném rozsahu, tedy do věku tří let dítěte. O předčasném návratu z rodičovské dovolené se musí se zaměstnavatelem dohodnout, nemůže sám zaměstnavateli určit, že přijde do práce dříve, než bylo dohodnuto. Naopak, pokud oznámil, že čerpá rodičovskou dovolenou v kratším než zákonném rozsahu, může zaměstnavateli kdykoli oznámit, že na ni znovu nastupuje, nebo že ji bude čerpat v širším rozsahu a zaměstnavatel se s tím musí vypořádat. Zákon nevyžaduje pro tato oznámení písemnou formu, ale lze ji doporučit.
  • Po návratu z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci nebo zaměstnankyni takový druh práce v takovém místě výkonu práce, které byly sjednány v pracovní smlouvě, pokud se nedohodnou na její změně.