Víte, jak dlouhá má být odpracovaná doba v pracovněprávním vztahu, aby Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

pravni_poradenstvi2

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká za splnění dvou podmínek. Žadatelka musí být nemocensky pojištěna nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění  a zároveň musí mít odpracováno 270 dnů za dva roky které žádosti předcházejí. (Tj. cca 9 měsíců pojištěného výkonu práce za poslední dva roky. U žen, které byly zaměstnané to není problém, ženy podnikatelky si musí začít včas  dobrovolně nemocenské pojištění platit.). Dny pojištění se sčítají, pokud měla žadatelka více pracovních poměrů, třeba i krátkodobějších.