Pomocné dotazníky

Vyzkoušejte si odpovědět na několik otázek a zjistěte, které kompetence by bylo vhodné ještě více zlepšit a rozvinout, abyste posílila svou hodnotu na trhu práce.

Kompetence

Kompetence, jinak řečeno soubor schopností a dovedností, které jsou potřebné pro kvalitní výkon určité pozice. I během mateřské/rodičovské dovolené se tyto schopností vyvíjí, především ty, které se týkají osobnostní a sociální roviny (učíme se zvládat stres a emoce, musíme být flexibilní a schopní pružně reagovat na změnu podmínek, neustále řešíme konflikty mezi dětmi, vedeme tým, učíme se vyjednávat a komunikovat). Tyto kompetence se stále vyvíjí prostřednictvím okolí, podmínek, informací a vzorů. Všechny tyto schopnosti je pak možné využít i v pracovním životě.