Práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking)

Jedná se o distanční formu práce, kde se ke spojení s pracovním kolektivem a prací používá informační technologie. Pro práci online existují nejrůznější softwarové a hardwarové nástroje a online služby. Pro vzájemnou komunikaci se tak používají telekonference, videokonference, sdílení pracovní plochy a další nástroje.

Z Á P O R Y

  • Zaměstnanec musí držet krok s rozvojem informačních a komunikačních technologií
  • Sociální izolace
  • Odtržení od firemních procesů

K L A D Y

  • Prostor na soustředěnou práci a jasný úkol
  • Maximální flexibilita zaměstnance
  • Úspora času (omezení cestování)