Pracovněprávní vztahy z pohledu zaměstnance

1

Ukázka zoom-in-3x

 

Kurz pracovní právo má účastníky seznámit s platnou právní úpravou individuálního pracovního práva upraveného v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Cílem tohoto kurzu je zvýšit pracovněprávní gramotnost a připravit se na postupy a dokumenty, které jsou během procesu vzniku nebo rozvázání pracovněprávního poměru pro vztah zaměstnanec – zaměstnavatel důležité. Absolvováním tohoto kurzu by měla být bezpečná orientace v zákoníku práce a souvisejících předpisech.