PRÁVO A PRÁCE – CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, ABYSTE NENALETĚLI

kurz_online_pracovnepravni_vztahy

Kurz pracovní právo má účastníky seznámit s platnou právní úpravou individuálního pracovního práva upraveného v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Cílem tohoto kurzu je zvýšit pracovněprávní gramotnost a připravit se na postupy a dokumenty, které jsou během procesu vzniku nebo rozvázání pracovněprávního poměru pro vztah zaměstnanec – zaměstnavatel důležité. Absolvováním tohoto kurzu by měla být bezpečná orientace v zákoníku práce a souvisejících předpisech.

Přístup do kurzu je časově neomezený včetně všech budoucích aktualizací.

Vystavení certifikátu je podmíněno absolvováním kurzu do devadesáti dní od zpřístupnění kurzu.

Přečtěte si pár bodů ze Zákoníku práce, které se vyplatí znát.  Současným trendem týkající se zejména oblastí pracovní doby je vzrůstající počet zkrácených pracovních úvazků. Častější sjednávání kratší pracovní doby pak odpovídá také zahraničním trendům vycházejících z filosofie slaďování rodinného a pracovního života. I tento institut však v rukou některých subjektů v praxi slouží jako nástroj k porušování pracovněprávních předpisů, a to zejména v souvislosti s falšováním evidence pracovní doby a na to navazujícímu neodpovídajícímu ohodnocení zaměstnanců. Pokud budete znát svá práva a povinnosti, lépe se ubráníte případným problémům. (zdroj:http://www.suip.cz)

PRACOVNÍ SMLOUVA  •  POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU  •  VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU  •  DRUHY VZTAHŮ  •  SUBJEKTY   ... a další...

Cena: 363,- Kč

(včetně DPH)


 V ČEM JE KURZ VÝJIMEČNÝ? 

certifikat_online_mamajobs

CERTIFIKÁT

Abyste se měli čím pochlubit.

cviceni_online_mamajobs

CVIČNÉ TESTY

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

cviceni_online_mamajobs

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Když zrovna nemůžete být na internetu.

srdce_online

NADŠENÍ

Ucítíte svůj pokrok na vlastní kůži.


 PROČ SI VYBRAT MAMA JOBS?

88_studentu_online

 

Studujících hodnotí celkovou kvalitu kurzů velmi pozitivně.

80_student_praxe

 

Studujících získalo při studiu nové znalosti použitelné v praxi.


 REFERENCE

„Cenil jsem si vyváženosti všech témat, kdy byly vysvětleny základní "body" dané problematiky a v případech, které by mohly mít využití v praxi, došlo k více konkrétnímu a podrobnějšímu vysvětlení.”

Libor


MĚJTE PŘEHLED V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH