Pružná pracovní doba

Zahrnuje časové úseky základní pracovní doby (pracovník je k dispozici v kanceláři) a volitelné pracovní doby (pracovník je/není k dispozici v kanceláři). Základními formami pružné pracovní doby může být pružný pracovní den, pružný pracovní týden nebo delší časové období.

Z Á P O R Y

  • Často bývá stejný objem práce jako pro zaměstnance na plný úvazek
  • Sociální izolace
  • Odtržení od firemních procesů

K L A D Y

  • Vyšší produktivita práce zaměstnance
  • Zaměstnanec je schopen lépe organizačně spojit splnění pracovních úkolů a rodinných záležitostí (lékař, volnočasové vyžití dětí, …)