Kompetence osobnostní

1.Jste schopen/a vnímat své emoce a vhodně je projevit?
2. Jakým způsobem si vybíráte z nabízených možností?
3. Která strategie je nevhodnější pro zvládání emocí v práci?
4. Když jste nuceni učinit nějaké rozhodnutí ve spěchu, často:
5. Když začnete s novou činností:
6. Během mateřské/rodičovské jsem měl/a prostor na to, abych pracoval/a na sobě, na svém seberozvoji.