Kompetence pracovní

1.Je možná výdělečná činnost během mateřské/rodičovské dovolené u jiného zaměstnavatele?
2. Víte, co se rozumí pod pojmem testy pracovní způsobilosti?
3. Kterou variantu byste vybrali?
4. Pokud při práci v programu Word vytvořený životopis zavřete, aniž by jste ho uložili, je možné znovu obnovit?
5. Jaké barvy jsou nejvhodnější pro úspěšné vystoupení na veřejnosti?
6. Domníváte se, že u flexibilního úvazku – „práce z domova“ může po Vás zaměstnavatel chtít, aby jste byl/a k dispozici u počítače např. v určitou hodinu?