Práce z domova částečně nebo úplně (homeworking)

Jedná se o kombinaci práce, kdy část pracovního týdne tráví zaměstnanec přímo v kanceláři a několik dní pracuje doma. Toto rozdělení je zcela na vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a mělo by být zakotveno v pracovní smlouvě. Při takovéto formě práce po Vás zaměstnavatel může chtít, aby jste byl/a k dispozici u počítače např. v určitou hodinu (součinnost s kolegy).

Z Á P O R Y

  • Pokud nejsou správně zažity pracovní návyky, tato forma práce se příliš nedoporučuje.
  • Sociální izolace
  • Odtržení od firemních procesů

K L A D Y

  • Spojení práce v kanceláři a mimo ní umožňuje přímé propojení pracovníka s pracovním kolektivem
  • Větší flexibilita zaměstnance
  • Větší soustředění a orientaci na práci