Typy úvazků

01

Pokud jste po mateřské/rodičovské dovolené a plánujete návrat do zaměstnání, je možné se pokusit sladit rodinný život s životem pracovním. Tato situace je asi nejpalčivější v případě malých dětí, pro které je systém hlídání, jak ve státních (omezený počet míst), tak v soukromích zařízeních (vysoká finanční náročnost) velmi problematické. A to nehovoříme o vysoké nemocnosti takto malých dětí. V tomto případě se Vám budou hodit informace o možnostech flexibilních úvazků. Pojem flexibilita může v tomto pojetí nabývat širších rozměrů – flexibilita časová, flexibilita místní, flexibilita pracovně podmíněná.

Pokud Váš zaměstnavatel nabízí nějakou z níže uvedených variant spolupráce, musíte se i Vy zamyslet, zda jste schopen/a tomuto závazku dostát. Rozhodně se nebojte se zeptat. Pokud se Vám a Vašemu zaměstnavateli podaří sladit pracovní a rodinnou sféru, Vašim společným přínosem bude Vaše větší efektivita, zaměstnavatelův profit a konkurenční výhoda na trhu práce.

 

Zákoník práce nabízí několik typů pracovních úvazků:

Kratší/změněná prac. doba

Pružná pracovní doba

Konto pracovní doby

Stlačený pracovní týden

Sdílené pracovní místo

Práce z domova

Práce na dálku

DPP a DPČ