Mohu vykonávat výdělečnou činnost během mateřské/rodičovské dovolené? Za jakých podmínek?

Pravni_poradenstvi1

Matka na mateřské i rodičovské dovolené výdělečnou činnost vykonávat může, pokud splní zákonné podmínky.

Na mateřské dovolené (MD)

Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel a náleží ženě v souvislosti s porodem dítěte. Její délka činí minimálně 14 týdnů a maximálně 28 týdnů; v určitých případech (vícečetný porod, osamělá žena), se mateřská dovolená prodlužuje až na 37 týdnů. V rámci uvedených limitů je délka čerpání mateřské dovolené výhradně závislá na rozhodnutí ženy.

V šestinedělí (šest týdnů po porodu) zaměstnavatel nesmí matce umožnit výkon práce. Od prvního dne sedmého týdne po porodu může matka nastoupit do zaměstnání – není povinna čerpat dále mateřskou dovolenou, záleží na jejím rozhodnutí.

Častější však bude situace, kdy žena bude čerpat mateřskou dovolenou a zároveň bude chtít nějakou formou pracovat, resp. zajišťovat  si prací další příjemko zákon umožňuje za podmínky, že tento příjem nebude vyplývat z toho pracovního poměru, ze kterého vznikl matce nárok na dávky v mateřství.

Matka může navázat

  1. se zaměstnavatelem, u kterého je v pracovním poměru ze kterého jí vznikl nárok na mateřskou dovolenou další pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, ovšem s jiným předmětem činnosti než v původním pracovním poměru. (Příklad: podle původní pracovní smlouvy pracovala jako ekonomka, v ddalším pracovněprávním vztahu k témuž zaměstnavateli může např. pracovat jako účetní)
  2. s jiným zaměstnavatelm pracovněprávní vztah bez omezení rozsahu výkonu práce nebo předmětu činnosti .
  3. Matky OSVČ nemohou vykonávat v této  době svoji činnost osobně, ale prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob ano. Nemusí ji tedy v době čerpání MD ani ukončovat ani přerušovat.


Na rodičovské dovolené (RD)

Může matka pracovat neomezeně, pokud péči o dítě zajistí jinou zletilou osobou. Jedná se o zajištění péče individuálně, nikoli v kolektivním zařízení.

Pokud by chtěla matka na RD  umístit dítě do kolektivního zařízení, zákon to dovoluje na 46 hodin v měsíci a max. na 4 hodiny denně. Zde se očekává legislativní změna – ale nejdříve od roku 2017.